Referentiefuncties Slagersbedrijf

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Loonschalen

Nieuwe salarisschalen per 1 januari 2019

Op 1 juli 2018 is in de slagersbranche het functiewaarderingssysteem ORBA ingevoerd. Dat heeft ertoe geleid dat per 1 juli 2018 de loongroepen A0 t/m J (slagerijpersoneel) en 0 t/m 5 (Overig personeel) zijn komen te vervallen. Daarvoor in de plaats zijn gekomen 11 nieuwe salarisschalen met bruto-uurlonen per uur, per week, per vier weken en per maand. In de cao staan alle referentiefuncties met de bijbehorende salarisschaal vermeld.

Wijziging Wet minimumloon per 1 juli 2019

Op 1 juli 2019 wordt de Wet minimumloon (WML) gewijzigd en daarmee het minimumloon voor jeugdigen als ook de vakvolwassen leeftijd (van 22 jaar naar 21 jaar). Vanaf 1 juli a.s. ontvangt een 21-jarige werknemer een volwassen minimumloon. Deze wijzigingen leiden er toe dat één of meerdere lonen binnen de salarisschalen 1 t/m 4 van de CAO voor het Slagersbedrijf per 1 juli a.s. veranderen om aan het wettelijk minimum te voldoen. Ook kan de wijziging ertoe leiden dat de werknemer op 1 juli weliswaar hetzelfde loon blijft verdienen, maar dat hij om administratieve redenen een trede hoger moet worden ingeschaald. Dat heeft te maken met de daling van de hiervoor genoemde vakvolwassen leeftijd.

De salaristabel vindt u hier.