Referentiefuncties Slagersbedrijf

Welkom op de website voor ORBA binnen het Slagersbedrijf.

Hier vind je de informatie en instructiefilmpjes over ORBA en hoe dit ingevoerd kan worden in jouw bedrijf. Met behulp van deze site kun je bedrijfsfuncties opstellen en indelen in een functiegroep. Op deze site staan ook alle referentiefuncties die voor de branche zijn opgesteld. ORBA is sinds 1 juli 2018 van kracht in de slagersbranche en vastgelegd in de CAO voor het Slagersbedrijf.

De eerste stap is om te beginnen met het vaststellen van de bedrijfsfuncties en het indelen van de bedrijfsfuncties in een functiegroep. De volgende stap is het indelen van je medewerkers in de juiste functiegroep. Deze website begeleidt je stapsgewijs door het proces dat je dient te doorlopen.