Referentiefuncties Slagersbedrijf

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Bezwaar en beroep

Indien een werknemer het niet eens is met zijn functieomschrijving en/of de indeling van zijn functie, kent de CAO voor het Slagersbedrijf voorschriften over de wijze waarop overleg over en behandeling van het geschil binnen het bedrijf moet plaatsvinden. Indien de werknemer van mening is dat de daarna door werkgever genomen beslissing niet tot een bevredigende oplossing van het geschil heeft geleid, kan dit worden voorgelegd aan de Commissie Arbeidsvoorwaarden.

Het bezwaar- en beroepproces omvat drie fases: overleg, bezwaar, beroep.