Referentiefuncties Slagersbedrijf

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Verkoopmedewerker I

Context

De verkoopmedewerker I komt met name voor bij ambachtelijke slagerijen. De verkoopmedewerker I verkoopt slagerij- en aanvullende producten. Voor productkennis kan hij terugvallen op collega’s en/of de aanwezige winkelslager. Het vlees wordt geportioneerd door de winkelslager, maar vleeswaren en maaltijd(component)en portioneert de verkoopmedewerker I zelf. Ook draagt de verkoopmedewerker I zorg voor de juiste presentatie en beschikbaarheid van producten en bereidt hij volgens specificatie pan- en vlugklare producten en maaltijd(component)en.

De (niveau-)verschillen tussen de verkoopmedewerker I, II en III worden aanvullend samengevat in de NOK-bijlage.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Kerntaken Resultaatindicatoren
Verkoop en afrekening
 • opnemen van bestellingen;
 • aanzetten van klanten tot aanvullende aankopen;
 • snijden, bereiden (grillen etc.), afwegen en/of verpakken van producten op basis van klantvraag;
 • aanslaan van codes of bedragen op kassa en/of scannen van voorverpakte artikelen;
 • afrekenen van eindbedrag.
 • klanttevredenheid;
  • snelheid service;
  • wijze van benadering;
  • uitstraling winkel;
 • gemiddelde bonwaarde;
 • verkoopomvang aanbiedingen;
 • juiste afrekening;
  • aantal/omvang kasverschillen;
 • volgens voorschriften (instructie, werkmethoden).
Verkoop­onder­steuning
 • zorgen voor een juiste presentatie van artikelen, prijzen en dergelijke en het voor klanten aantrekkelijk houden van de winkel;
 • zorgen voor voldoende voorraad in de winkel, bijvullen van schappen en toonbank;
 • assisteren bij het opmaken van bestellingen, het uitwerken van reclameacties en het inrichten van productuitstallingen, etalages en dergelijke.
 • tijdig gevulde schappen/toonbank;
 • volgens voorschriften (onder meer instructie, werkmethoden, HACCP en presentatie).
Bereiding producten
 • klaarzetten van ingrediënten en hulpmiddelen;
 • volgens specificatie (exacte hoeveelheid ingrediënten) bereiden van eenvoudige pan- en vlugklare producten en maaltijd(component)en waarvoor enkele handelingen worden verricht, hiertoe onder meer:
  • wassen, snijden van ingrediënten;
  • verdelen van vulling;
  • koken, bakken en braden van ingrediënten;
 • in toonbank of opslag wegzetten van producten die klaar zijn.
 • volgens specificatie;
 • verspilling;
 • tevredenheid collega’s;
 • volgens voorschriften (onder meer instructie, werkmethoden, HACCP en presentatie).
Opruim- en schoon-maak­werkzaam­heden
 • opruimen en schoonmaken van werk-, opslag- en winkelruimte.
 • schone en opgeruimde winkel;
 • volgens voorschriften (onder meer instructie, werkmethoden, HACCP en presentatie).

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het verplaatsen van (dozen) goederen en artikelen.
 • Lopend en staand werken en soms bukken/reiken bij het stapelen/wegzetten van artikelen.
 • Hinder van tocht bij het openen van de deur van de winkelruimte, koude bij het verplaatsen van producten/ingrediënten van/naar koelingen en warmte bij bereidingswerkzaamheden.
 • Kans op vingerletsel bij het hanteren van messen en bedienen van snijmachine.

Functie-indeling - Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK)

Verkoopmedewerker I Verkoopmedewerker II Verkoopmedewerker III
Verkoop en afrekening
 • Opnemen van bestellingen.
 • Aanzetten van klanten tot aanvullende aankopen.
 • Snijden, bereiden (grillen, etc.), afwegen en/of verpakken van producten op basis van klantvraag.
 • Aanslaan van codes of bedragen en/of scannen van voorverpakte artikelen.
 • Afrekenen van eindbedrag.
 • Idem I +
 • Beantwoorden van klantvragen (over bijv. producteigenschappen, bewaarwijze, bereidingswijze), raadplegen winkelslager bij moeilijkere vragen.
 • Idem I +
 • Volledig zelfstandig beantwoorden van klantvragen (over bijvoorbeeld producteigenschappen, bewaarwijze, bereidingswijze, alternatieven, herkomst).
 • Portioneren van vlees.
Verkoopondersteuning
 • Zorgen voor een juiste presentatie van artikelen, prijzen en dergelijke en het voor klanten aantrekkelijk houden van de winkel.
 • Zorgen voor voldoende voorraad in de winkel, bijvullen van schappen en toonbank.
 • Assisteren bij het opmaken van bestellingen, het uitwerken van reclameacties en het inrichten van productuitstallingen, etalages en dergelijke.
 • Idem I
 • Idem I +
 • Zelfstandig opmaken van bestellingen, uitwerken van reclameacties en het inrichten van productuitstallingen, etalages en dergelijke.
Aansturing, opening en afsluiting winkel en kassa
 • Niet van toepassing.
 • Niet van toepassing.
 • Openen en/of sluiten van de winkel.
 • Openen van de kassa aan het begin van de werkdag en afsluiten van de kassa bij einde dienst of werkdag.
 • Tellen van ontvangen geld en opmaken van afrekenstaat.
 • Controleren en opbergen/afstorten van geld op voorgeschreven wijze en verklaren van eventuele verschillen.
 • Coördineren van de dagelijkse voortgang van werkzaamheden bij afwezigheid van de leidinggevende.
Bereiding producten
 • Klaarzetten van ingrediënten en hulpmiddelen;
 • Volgens specificatie (exacte hoeveelheid ingrediënten) bereiden van eenvoudige pan- en vlugklare producten en maaltijd(component)en waarvoor enkele handelingen worden verricht, hiertoe onder meer:
  • afwegen van ingrediënten;
  • wassen, snijden van ingrediënten;
  • verdelen van vulling;
  • koken, bakken en braden van ingrediënten.
 • In toonbank of opslag wegzetten van producten die klaar zijn.
 • Idem I +
 • Volgens recept (herrekenen van te gebruiken ingrediënten op basis van te produceren hoeveelheid eindproduct).
 • Bereiden van eenvoudige pan- en vlugklare producten en maaltijd(component)en.
 • Idem II +
 • Bereiden van eenvoudige en samengestelde pan- en vlugklare producten en maaltijd(component)en.
 • Bijregelen bereiding naar eigen inzichten.
Opruim- en schoon-maakwerkzaamheden
 • Opruimen en schoonmaken van werk-, opslag- en winkelruimte.
 • Idem I
 • Idem I