Referentiefuncties Slagersbedrijf

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Ontvangstmedewerker

Context

De ontvangstmedewerker komt vooral voor bij industriële slagerijen, waar grond- en hulpstoffen procesmatig worden verwerkt en verpakt. De ontvangstmedewerker is gericht op het controleren en opslaan van hoofdzakelijk inkomend vlees (op kwaliteit, temperatuur, geur, kleur, etc.).

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Kerntaken Resultaatindicatoren
Controleren inkomende goederen
 • in ontvangst nemen van inkomende grond- en hulpstoffen (hoofdzakelijk: karkas / technische delen), controleren van de wijze van verpakken;
 • aan de hand van inkoopspecificatie controleren van inkomend vlees op vastgestelde aspecten (aantal, gewicht, classificatie, geur, kleur, kwaliteit, temperatuur, etc.);
 • opmerken van afwijkingen, deze vastleggen en melden aan de leidinggevende, uitvoeren van eventuele vervolgacties;
 • overleggen met (externe) chauffeurs over loswerkzaamheden, manco’s, en dergelijke.
 • volgens procedure;
 • kwaliteit controle;
 • juist en tijdig opgemerkte afwijkingen;
 • opvolging acties.
Opslag en vastlegging
 • opslaan van vlees (karkas, technische delen) in daarvoor bestemde ruimte, eventueel m.b.v. hefmiddelen;
 • aftekenen van vrachtbrieven, noteren van ontvangsten en eventuele extra leveringen;
 • vastleggen van ontvangen, opgeslagen en intern vrijgegeven vlees.
 • volgens procedure;
 • juiste opslag;
 • juiste vastlegging;
 • accurate archivering.
Onderhouden automaten en bestelwagen, conform voorschriften.
 • uitvoeren van klein onderhoud (smeren, schoonmaken) aan te gebruiken transport- en hefmiddelen;
 • schoonhouden van de werkruimten.
 • kwaliteit uitgevoerd onderhoud;
 • orde en netheid van werkruimten.

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het tillen, verplaatsen van grondstoffen, kratten, dozen, pallets, etc.
 • Inspannende houding bij het laden en lossen van goederen, het in/uit stellingen halen (rijden) van goederen.
 • Hinder van tocht en temperatuurwisselingen.
 • Kans op letsel door vertillen en door ongeval met hef- en transportmiddelen.