Referentiefuncties Slagersbedrijf

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Administratief medewerker

Context

De administratief medewerker komt voor in zowel ambachtelijke als industriƫle bedrijven. De administratief medewerker is belast met het uitvoeren van administratief (licht secretarieel) werk (tekst- en dataverwerking) en de archivering daarvan. Hij handelt inkomende telefoongesprekken af en is belast met het afroepen van ge- en verbruiksgoederen.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Kerntaken Resultaatindicatoren
Tekst- en dataverwerking
 • controleren van aangeleverde informatie/gegevens op juistheid/volledigheid en doen van navraag indien nodig;
 • uitvoeren van type-/tekstverwerkingswerkzaamheden voor brieven, verslagen, overzichten en dergelijke;
 • uitwerken van presentaties op basis van standaard-formats en gegeven inhoud;
 • voorleggen van concepten ter controle/ondertekening en zorgen voor verzending/archivering.
 • volgens huisstijl;
 • juiste interpretatie;
 • tijdig en juist uitgewerkte stukken;
 • beschikbaarheid/ terugvindbaarheid documentatie;
 • correcte verzending.
Beheer bestanden, dossiers & archieven
 • invoeren, wijzigen en vastleggen van gegevens (onder meer in spreadsheets, databases);
 • aanleveren van overzichten/informatie (periodiek en op verzoek);
 • opschonen van bestanden/archieven volgens opdracht/procedure.
 • doelmatigheid van archivering;
 • actualiteit archief;
 • correctheid van verwerkte gegevens;
 • juistheid overzichten.
Contact­afwikkeling
 • aannemen van inkomende telefoongesprekken, verstrekken van standaard-informatie, doorverbinden naar gevraagde persoon, doorverwijzen of noteren van de boodschap.
 • juistheid informatieverstrekking;
 • correctheid van te woord staan.
Afroepen ge- en verbruiks­goederen
 • bij bereiken van minimumvoorraad afroepen en opslaan van gebruiksgoederen (kantoorbenodigdheden, facilitaire goederen, etc.) bij bekende leveranciers.
 • tijdig beschikbaarheid;
 • juiste opslag.

Bezwarende omstandigheden

 • Soms eenzijdige houding en belasting van oog- en rugspieren bij werken met de computer.