Referentiefuncties Slagersbedrijf

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Medewerker technische dienst

Context

De medewerker technische dienst komt vooral voor bij de grotere industriële slagerijen. Het werkgebied van de technische dienst omvat het in stand houden en beheren van alle installaties en apparatuur van de vestiging en/of het bedrijf. De technische dienst bestaat uit een leidinggevende en enkele medewerkers. De medewerker technische dienst is multi-inzetbaar, maar heeft een eigen specialisme (onder meer elektrotechniek, installatietechniek, hydraulica). Specifiek preventief en curatief onderhoud en nieuwbouw en grootschalige modificatiewerkzaamheden worden uitbesteed aan derden.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Kerntaken Resultaatindicatoren
Preventief onderhoud
 • verrichten van inspecties op basis van onderhoudsplanning;
 • afstemmen met gebruikers van bijzonderheden van de betreffende machine/installatie;
 • verzamelen van benodigde onderdelen en gereedschappen in het technisch magazijn;
 • verrichten van voorbereidende werkzaamheden in de werkplaats;
 • verrichten van preventieve onderhoudswerkzaamheden ((de)montage, vervangen en/of instellen van onderdelen met diverse (hand)gereedschappen);
 • testen van de werking en gebruiksklaar opleveren van de machine/installatie;
 • geven van aanwijzingen aan gebruikers met betrekking tot duurzamer gebruik.
 • volgens planning, systematiek, procedure en veiligheidseisen;
 • tevredenheid opdrachtgever;
 • duurzaamheid onderhoud/ storingsfrequentie.
Curatief onderhoud (storings­oplossing)
 • analyseren van de gemelde storing door raadplegen van handleiding en/of gebruikers;
 • beoordelen beschikbare informatie, achterhalen van de storingsoorzaak en vaststellen van mogelijke (tijdelijke) oplossingen met inachtneming van een zo kort mogelijke stilstand;
 • verzamelen van benodigde onderdelen en gereedschappen in het technisch magazijn;
 • uitvoeren van storingswerkzaamheden ((de)montage, vervangen en/of instellen van onderdelen met diverse (hand)gereedschappen);
 • testen van de werking en gebruiksklaar opleveren van de machine/installatie;
 • geven van aanwijzingen aan gebruikers met betrekking tot duurzamer gebruik.
 • duur stilstand installatie;
 • tevredenheid opdrachtgever;
 • juistheid en snelheid diagnose;
 • juistheid inschatting urgentie;
 • juistheid inschatting benodigde escalatie (onder meer derden);
 • duurzaamheid reparatie/ storingsfrequentie);
 • veiligheid volgens regelgeving.
Input voor optimalisatie TD
 • vanuit de praktijk opmerken van knel- en verbeterpunten in het onderhoudsproces;
 • leveren van een bijdrage aan het uitwerken en doorvoeren van verbeteringen in het onderhoudsproces op basis van aanwijzingen van de leidinggevende.
 • inbreng als basis voor aanpassing;
 • doorvoering optimalisatie volgens plan/besluit.
Informatie en administratie
 • onderdeelgegevens/werkaanvragen vastleggen in het onderhoudssysteem;
 • registreren van gebruikte materialen en uren en koppelen aan werkopdracht.
 • tijdige, juiste, en volledige vastlegging van informatie;
 • inzicht in voorraadniveaus;
 • inzicht in bijzonderheden.

Bezwarende omstandigheden

 • Uitoefenen van kracht bij verplaatsen van materialen en dergelijke en bij (de)montagewerkzaamheden.
 • Inspannende houding bij het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen.
 • Hinder van hitte, lawaai, vuil en temperatuurwisselingen (dragen van voorgeschreven beschermingsmiddelen).
 • Kans op letsel door vallen, uitschietend gereedschap, bij bediening van werkplaatsmachines.