Referentiefuncties Slagersbedrijf

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Personeelsfunctionaris

Context

De personeelsfunctionaris komt vooral voor in de grotere industriële slagerijen. De personeelsfunctionaris past zelfstandig de personeelsinstrumenten binnen de kaders van wet- en regelgeving en het geformuleerde P&O-beleid toe bij een bedrijf/vestiging met ± 100 tot 150 medewerkers. Hij adviseert het management ten aanzien van de aanpassing van het bestaande P&O-beleid en werkt goedgekeurd beleid verder uit. De uitvoering van het P&O-beleid ligt vooral bij het lijnmanagement.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Kerntaken Resultaatindicatoren
Uitvoering van regelingen en instrumenten
 • bevorderen van een consistente en juiste toepassing van de verschillende personeelsinstrumenten door het lijnmanagement;
 • bieden van ondersteuning bij het toepassen van de personeelsinstrumenten;
 • gevraagd en ongevraagd adviseren van leidinggevenden over personele vraagstukken;
 • coördineren, voorbereiden en verzorgen van trainingen/opleidingen.
 • volgens procedures;
 • tijdigheid (doorlooptijd, reactie-snelheid);
 • tevredenheid medewerkers;
 • tevredenheid management.
Actualisering regelingen en instrumenten
 • volgen van ontwikkelingen op het gebied van relevante wet- en regelgeving en interpreteren van interne relevante knelpunten;
 • evalueren en analyseren van interne regelingen en instrumenten;
 • formuleren van inhoudelijke voorstellen voor bijstelling/ uitwerking van regelingen en instrumenten;
 • na goedkeuring implementeren van bijstelling/uitwerking van regelingen en instrumenten.
 • volgens wet- en regelgeving;
 • aansluitend op organisatiebeleid;
 • tijdigheid actualisering.
In- en externe informatie­voorziening
 • te woord staan van medewerkers, uitleggen van inhoud en toepassing van het arbeidsvoorwaardenreglement;
 • onderhouden van operationele contacten met externe instanties, afstemmen met leidinggevenden en medewerkers, verzamelen en uitwisselen van informatie.
 • juistheid gegevens;
 • inhoudelijkheid van informatie-analyse;
 • tijdigheid.
Personeels-administratie
 • beheren van de (geautomatiseerde) personeelsbestanden;
 • geven van administratieve opvolging aan ziek- en herstelmeldingen, opmerken van trends in verzuim van individuen of afdelingen;
 • beheren van archieven en daartoe opbergen van stukken, completeren van dossiers;
 • aanleveren van informatie/rapportages.
 • kwaliteit administratie in termen van:
 • - compleetheid;
  • toegankelijkheid;
  • actualiteit/betrouwbaarheid.

Bezwarende omstandigheden

 • Geen bijzondere.