Referentiefuncties Slagersbedrijf

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Schoonmaker productie

Context

De schoonmaker productie komt vooral voor in (middel)grote industriële slagerijen waar productiemachines/-installaties en opstallen (vloeren, wanden, e.d.) moeten worden gereinigd, over het algemeen wanneer de productie stilligt. De schoonmaker productie verricht voornamelijk periodieke schoonmaakwerkzaamheden volgens vastgestelde programma’s, werkmethoden en protocollen. Hij past zowel natte als droge reinigingsmethoden toe, zo nodig met het gebruik van desinfecterende middelen. De reiniging gebeurt handmatig of met apparatuur (zoals hogedrukspuit, schrob- en zuigmachines) maar ook met handgereedschappen. Bij het schoonmaken van opstallen wordt ook gebruik gemaakt van reguliere klimmaterialen (trap, rolsteigers, e.d.).

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Kerntaken Resultaatindicatoren
Voorbereiding reinigings-werkzaamheden
 • zich op de hoogte stellen van uit te voeren reinigingswerkzaamheden en afstemmen van werkvolgorde met de leidinggevende of productieverantwoordelijke;
 • verzamelen van benodigde middelen en materialen.
 • op de hoogte van uit te voeren werkzaamheden/werkvolgorde;
 • juiste en volledige verzameling materialen en middelen.
Uitvoering reinigings-werkzaamheden
 • uitvoeren van droge reinigingswerkzaamheden in productielocaties en aan machines/installaties (schoonblazen met perslucht of afzuigen stofdelen, afsteken aangekoekt vuil, aanvegen vloeren en dergelijke);
 • uitvoeren van natte reinigingswerkzaamheden aan productiemachines/installaties en opstallen (afspuiten, inzetten oppervlakten met reinigingsmiddel/desinfectans, afspoelen van oppervlakten, drogen en eventueel nabehandelen van oppervlakten);
 • uitvoeren van minder vaak voorkomende reinigingswerkzaamheden aan installaties/opstallen volgens aanwijzingen van meewerkend voorman gericht op het verwijderen van stof, productieresten en dergelijke op minder toegankelijke locaties, wassen van ramen op beperkte hoogte en dergelijke;
 • visueel beoordelen van mate van reiniging, eventueel nabehandelen van oppervlakten.
 • Volgens (veiligheids)voorschriften en procedures;
 • reiniging volgens programma en vastgestelde werkvolgorde;
 • kwaliteit uitgevoerde werkzaamheden.
Beschikbaarheid materialen
 • in goede staat houden van de materialen, opmerken van benodigde voorraadaanvullingen en vervanging van materialen;
 • periodiek en als het nodig is afstemmen van operationele werkzaamheden, bijzonderheden, wijzigingen in werkprogramma’s, werkmethoden, etc. met leidinggevende.
 • volgens procedures;
 • tijdig opgemerkt.

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het uitvoeren van sommige schoonmaakwerkzaamheden, hanteren van hogedrukspuit.
 • Lopend en staand werken, soms gebukt/gebogen werken bij het schoonspuiten van machines of onder eenzijdige spierbelasting bij sommige schoonmaakwerkzaamheden.
 • Werken op productielocaties met een zekere mate van vervuiling, op natte vloeren, met koud materiaal en een hoge luchtvochtigheidsgraad, of relatief lage of relatief hoge temperaturen; dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Kans op letsel als gevolg van uitglijden/vallen, beknelling van vingers/ledematen.