Referentiefuncties Slagersbedrijf

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Systeembeheerder

Context

De systeembeheerder komt vooral voor in grote en middelgrote ambachtelijke en industriële slagerijen en binnen een ICT-afdeling met diverse vakinhoudelijk collega’s. De systeembeheerder is verantwoordelijk voor de operationele prestatie van de automatiserings-infrastructuur en het verrichten van onderhoud daaraan. Daarnaast draagt hij zorg voor het vernieuwen van de systeemprogrammatuur en geeft hij gebruikersondersteuning.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Kerntaken Resultaatindicatoren
Operationele performance
 • bewaken van prestatie van het netwerk, opslagmedia en systemen, uitvoeren van preventieve controles, beoordelen van foutmeldingen;
 • opmerken van (dreigende) capaciteitsproblemen of verstoringen en binnen gegeven mogelijkheden nemen van preventieve maatregelen voor het voorkomen daarvan, of afstemmen en (laten) doorvoeren van mogelijkheden (door externe leverancier);
 • bestellen en vervangen van (onderdelen van) hardware, systeemsoftware en randapparatuur, testen en (her)installeren van (updates van) softwarepakketten;
 • up-to-date houden van de (systeem)documentatie;
 • installeren en configureren van PC’s en kantoor-programmatuur;
 • uitvoeren van eerstelijns-reparaties aan hardware (bekabeling, vervangen printkaarten), herinstalleren van software.
 • prestatie in termen van:
  • beschikbaarheid systemen/ applicaties;
  • snelheid;
 • gebruikerstevredenheid;
 • afhandeling problemen door externe dienstverlener volgens afspraken.
Advies en implementatie infrastructurele verbeteringen
 • opmerken van wenselijke aanpassingen/uitbreidingen van de infrastructuur richting de leidinggevende;
 • deelnemen in projectgroepen gericht op het uitwerken van verbeteringen, beoordelen van concept-project-plannen, aangeven van technische mogelijkheden/ beperkingen/alternatieven;
 • doorvoeren van verbeteringen in de infrastructuur volgens vastgesteld plan, testen van verbeteringen en aangeven van noodzakelijke aanpassingen;
 • testen van nieuwe versies van systeemprogrammatuur, vaststellen of installeren daarvan verantwoord en wenselijk is en adviseren hierover aan de leidinggevende;
 • aanpassen van procedures, handleidingen en dergelijke toegesneden op wijzigingen in de infrastructuur.
 • juist geïnstalleerde program-matuur;
 • kwaliteit voorstellen (% daad-werkelijk geaccepteerd);
 • verbetering performance;
 • prestatie tijdens opstartfase;
 • actualiteit documentatie.
Operationeel security-, calamiteiten- en continuïteits­beheer
 • veilig stellen van bestandsgegevens door het uitvoeren van de backup- en recovery-procedures;
 • uitgeven/inbrengen van autorisaties volgens opgave, opmerken van veronderstelde onjuistheden in autorisaties;
 • doorvoeren van maatregelen voor het minimaliseren van verstoringen als gevolg van in- en externe interventies (hacking, virussen, stroomstoringen en dergelijke);
 • up-to-date houden van licenties en handboeken.
 • aantal opgemerkte onregelmatigheden;
 • permanente beschikbaarheid van actuele gegevens;
 • afwezigheid van gegevensverlies.
Gebruikers- ondersteuning
 • oplossen van vragen van gebruikers over de werking van decentrale hard-, netware en randapparatuur, en meldingen die te maken hebben met de centrale configuratie, vastleggen van eventuele achterliggende technische oorzaken en afstemmen met leveranciers;
 • bijhouden logboek, bewaken voortgang in de afhandeling;
 • analyseren van trends in meldingen, doen van verbeter-voorstellen en/of aanpassing van gebruikersinstructies.
 • gebruikerstevredenheid;
 • aansluitend op hulpvraag;
 • snelheid afhandeling meldingen/incidenten;
 • frequentie waarin incidenten zich herhalen.

Bezwarende omstandigheden

 • Inspannende houding en eenzijdige belasting van oog- en rugspieren bij beeldschermwerk.
 • Soms krachtsinspanning bij verplaatsen van apparatuur en uitvoeren van reparaties.
 • Soms sprake van werkdruk bij pieken in het werkaanbod.