Referentiefuncties Slagersbedrijf

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Telefoniste/receptioniste

Context

De telefoniste/receptioniste komt vooral voor in de grotere bedrijven en zit in de receptie van het (hoofd)kantoor. De telefoniste/receptioniste is verantwoordelijk voor de aanname en het doorzetten van telefoongesprekken en voor de zogenaamde terugvallende gesprekken (het gekozen doorkiesnummer is bezet) vanuit de organisatie. Daarnaast ontvangt hij bezoekers.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Kerntaken Resultaatindicatoren
Afwikkeling van contacten (telefoon, post, fax, e-mail)
 • aannemen van inkomende gesprekken, beantwoorden van vragen en zorgen voor een juiste doorverbinding met de gevraagde of voor het onderwerp meest geschikte afdeling/persoon;
 • terugkoppelen naar beller wanneer de gewenste persoon niet aanwezig is, laten terugbellen van interne contactpersonen (indien niet door te schakelen), noteren en (mondeling, via e-mail) doorgeven van boodschappen;
 • verzenden en ontvangen van faxen/e-mailberichten, doorgeven aan juiste persoon binnen organisatie en archiveren;
 • sorteren van de binnenkomende post, frankeren van de uitgaande post, verzendklaar maken van te verzenden documenten (onder meer verkoopfacturen), bestellen van pakketdienst en koeriersdiensten op aanvraag.
 • reacties van bellers over wachttijden;
 • juistheid telefonische doorverbindingen (klachten van klanten/medewerkers);
 • juistheid aangenomen, verzonden, doorgegeven en gearchiveerde berichten;
 • juistheid van verstrekte informatie.
Ontvangst van bezoekers
 • ontvangen en te woord staan van bezoekers;
 • registreren van persoonsgegevens;
 • informeren van betreffende medewerker over aankomst bezoek;
 • regelen van opvang bij kortstondige afwezigheid.
 • correctheid van te woord staan;
 • registratie bezoekersgegevens volgens toegangsprocedures;
 • mate van gastvrijheid en representativiteit van optreden.
Beheer telefooncentrale/ -infrastructuur
 • aanmaken van nieuwe medewerkergegevens in het systeem en toekennen doorkiesnummer;
 • instellen van antwoordapparaat van de organisatie en zorg dragen voor beheer hiervan.
 • juistheid gebruikersinstellingen;
 • correctheid instelling.
Operationele secretariële en administratieve ondersteuning
 • verrichten van werkzaamheden van administratieve/registratieve aard, zoals:
  • verwerken van gegevens (invoeren van data) aan de hand van lijsten;
  • opschonen van archief(delen) volgens instructie;
  • uitwerken, bewerken en opmaken van correspondentie, rapportages, notities en dergelijke volgens (ontvangen) concepten en/of instructies in correct Nederlands en volgens huisstijl.
 • snelheid en kwaliteit van de uitvoering in termen van:
  • volgens huisstijl;
  • taalgebruik;
  • tijdigheid;
  • juistheid (inhoud ondersteuning).
 • tevredenheid contactpersonen over de dienstverlening.

Bezwarende omstandigheden

 • Enerverend werk tijdens spitsuren, bij opeenhoping van telefoongesprekken en gelijktijdig ontvangen van bezoekers.
 • Werk op een vaste plek als gevolg van bezettings-/bereikbaarheidseis.
 • Soms eenzijdige houding en belasting van oog- en rugspieren bij werken met de computer.