Referentiefuncties Slagersbedrijf

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zelfslachtend ambachtelijk slager

Context

De zelfslachtend ambachtelijk slager komt voor in ambachtelijke slagerijen. Hij/zij draagt zorg voor de begeleiding van het dier naar de slachtlocatie, de fixatie en bedwelming alsook de verdere slachtopvolging. Daarnaast voert hij/zij een gedeelte van het totale vleesverwerkingsproces uit (tot aan het portioneren) volgens instructie.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Kerntaken Resultaatindicatoren
Fixatie en bedwelming
 • behandelen en verzorgen van dieren, voorafgaand aan fixatie;
 • fixeren van dieren, met als doel ze te bedwelmen of te doden;
 • bedwelmen van dieren (schieten, elektrocuteren, gasverdoving);
 • beoordelen van de effectiviteit van de bedwelming;
 • aanhaken of optakelen van dieren die buiten bewustzijn zijn;
 • verbloeden van dieren die buiten bewustzijn zijn.
 • minimalisatie dierstress;
 • volgens procedure;
 • volgens wet-/regelgeving;
 • aard/omvang incidenten.
Slachtopvolging
 • afhankelijk van diersoort ontharen/afhuiden, flanken lossnijden, verwijderen van ingewanden/organen, doorkappen/-zagen van karkas;
 • scheiden van te controleren delen en aanbieden aan keurmeester;
 • opslaan van karkas/technische delen in daarvoor bestemde ruimte (zoals koelcel of diepvries).
 • volgens procedure;
 • kwaliteit controle;
 • juist en tijdig opgemerkte afwijkingen;
 • juiste opslag.
Verwerking technische delen
 • omrekenen van productieaantallen naar benodigde grond- en hulpstoffen;
 • verzamelen en eventueel afwegen van benodigde grond- en hulpstoffen;
 • bewerken van (wel en niet voorbewerkt) vlees tot verkoopklare producten door onder meer:
  • uitbenen van karkassen;
  • afsnijden, ontbenen, ontvliezen, etc. van technische delen;
  • mengen en afstoppen van worsten;
  • marineren, koken, garen, etc. van producten;
  • roken, koken en/of wellen van worsten;
 • vastleggen en verantwoorden van verbruikte hoeveelheden;
 • verpakken van halffabricaten/eindproducten.
 • volgens fifo-methode;
 • volgens recept;
 • volgens planning/instructie;
 • volgens voorschriften (HACCP, veiligheid, en dergelijke);
 • kwaliteit verrichte werkzaamheden;
 • volgens kwaliteitscriteria;
 • juiste en tijdige verantwoording;
 • verbruikte hoeveelheid (verspilling).
Opruim- en schoonmaak­werkzaamheden
 • schoonmaken van de werkomgeving en gebruikte apparatuur en opmerken van bijzonderheden/ mankementen;
 • afvoeren van afval.
 • volgens planning/rooster;
 • volgens (veiligheids)voorschriften.

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het tillen en verplaatsen van grondstoffen/halffabricaten.
 • Lopend en staand, vooral werk op dezelfde plek.
 • Hinder van kou door het werken in gekoelde ruimten, van machinegeluiden/achtergrondlawaai en van hinderlijke geur en een vuile omgeving tijdens het slachtproces.
 • Kans op letsel door het hanteren van messen, bedienen van hulpapparatuur en uitglijden over (natte/vette) vloer.