Referentiefuncties Slagersbedrijf

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Bezwaarfase

Maak bezwaar

Ben je na het gesprek het nog steeds niet eens met de keuzes van jouw werkgever? Dan kun je bezwaar maken. Dit doe je bij de Ondernemingsraad (OR), mits er een OR is. De OR moet binnen 30 dagen een advies aan jouw werkgever geven over de afhandeling van jouw bezwaar. Vervolgens voert jouw werkgever een aanvullend onderzoek uit en neemt hij binnen 4 weken na dagtekening van het OR-advies een besluit. Jij hoort dan of jouw functieomschrijving en/of de indeling in een functiegroep wordt aangepast. Als je het niet eens is met het besluit kun je binnen 6 weken schriftelijk in beroep gaan bij de Commissie Arbeidsvoorwaarden (Cav).

Is er geen OR of wil je geen bezwaar indienen bij de OR? Dan kun je direct in beroep gaan.