Referentiefuncties Slagersbedrijf

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Leerlingen

BBL-leerlingen zijn medewerkers die een vakopleiding volgen. Velen doen dat bij SVO en ze leren in de praktijk het slagersvak. Ook een medewerker die een BBL-opleiding volgt, heeft een bedrijfsfunctie, die je als werkgever moet beschrijven. Hij verricht immers ook werkzaamheden in het bedrijf. En het beschrijven doe je op dezelfde manier als voor een medewerker die geen BBL-opleiding volgt. Je volgt daarbij de stappen zoals beschreven in de brochure, in het hoofdstuk ‘bedrijfsfuncties’.

Daarna moet deze medewerker op dezelfde manier in de functiegroep worden ingedeeld als een medewerker die geen BBL-opleiding volgt. Het is dus de bedrijfsfunctie die bepaalt in welke functiegroep de BBL-leerling wordt ingedeeld en niet de soort BBL-opleiding die de medewerker volgt.

In ieder geval moet op het moment van het behalen van het diploma opnieuw de bedrijfsfunctie van een medewerker worden vastgesteld en moet de medewerker opnieuw aan de hand van een referentiefunctie worden ingedeeld in een functiegroep. Dit behoort normaliter een hogere functiegroep te zijn.