Referentiefuncties Slagersbedrijf

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Veelgestelde vragen

Hoe deel je beginnende en ervaren medewerkers in een functiegroep in?
Waarom extra treden in de salarisschalen 2 t/m 4?Hoe deel je beginnende en ervaren medewerkers in een functiegroep in?

Als een slager een sollicitant zonder enige ervaring in dienst neemt, bijvoorbeeld als verkoopmedewerkster, dan wordt deze medewerkster in de praktijk gezien als een beginnende verkoopmedewerkster. Een beginnende verkoopmedewerkster wordt nu ingedeeld in functiegroep/loongroep A0 en groeit na een jaar dienstverband automatisch door van A0 naar functiegroep/loongroep A1. De betreffende medewerkster wordt op dat moment gezien als een aankomend verkoopmedewerkster. Na vervolgens weer een jaar dienstverband vindt automatische doorgroei plaats van A1 naar functiegroep/loongroep A2. Er zijn dan inmiddels twee dienstjaren voorbij en er wordt verondersteld dat de medewerkster geheel zelfstandig als verkoopmedewerkster kan functioneren. Natuurlijk zullen sommigen eerder zelfstandig werken en anderen mogelijk wat later.

Het jaarlijks automatisch doorgroeien van A0 naar A1 en vervolgens naar A2 is door de invoering van ORBA per 1 juli 2018 afgeschaft. Hoe gaat de doorgroei vanaf 1 juli 2018 in zijn werk?

Bij het bepalen van de bedrijfsfuncties in jouw bedrijf en het indelen van die functies in een functiegroep kun je gebruikmaken van de referentiefunctiesop deze site. Het is belangrijk te weten dat de referentiefuncties gezien moeten worden als geheel zelfstandig uit te oefenen functies (dus zonder begeleiding). Dat betekent dat een nieuw in dienst genomen verkoopmedewerkster zonder enige ervaring (bijv. een student als zaterdaghulp) gedurende een bepaalde periode moet worden beschouwd als een beginnend Verkoopmedewerker I (= functiegroep 2). Deze medewerkster mag je in een lagere functiegroep indelen dan de zelfstandig Verkoopmedewerker I (= functiegroep 3). Uiteindelijk kan deze medewerkster doorgroeien naar de functie van zelfstandig Verkoopmedewerkster II (= functiegroep 4). Op een bepaald moment, bijvoorbeeld tijdens een persoonlijk overleg met je medewerkers of zo nodig eerder, moet je als werkgever wel beoordelen of de betreffende medewerkster op grond van de aanwezige kennis, vaardigheden of ervaring in een hogere functiegroep en daarmee een hogere salarisschaal moet worden ingedeeld. Leg de functie en eventuele wijzigingen schriftelijk vast in het ORBA-indelingsformulier, zoals opgenomen in bijlage B van het functiehandboek.

Voorbeeld
Je hebt in jouw bedrijf een aantal net in dienst zijnde verkoopmedewerksters en een aantal ervaren verkoopmedewerksters. Je maakt voor het vaststellen van de bedrijfsfuncties in eerste instantie gebruik van de referentiefunctie Verkoopmedewerker II. De vervolgvraag is of alle verkoopmedewerkers die op 1 juli 2018 bij jou in dienst zijn, ingedeeld moeten worden als Verkoopmedewerker II in functiegroep 4 en daarmee salarisschaal 4. Het antwoord is nee. Waarom niet?

Zoals hiervoor vermeld heb je een aantal kort in dienst zijnde medewerksters die de bedrijfsfunctie van Verkoopmedewerker II op 1 juli 2018 nog niet geheel zelfstandig uitvoeren. Ze hebben immers nog te weinig kennis, vaardigheden of ervaring opgedaan in het vak. Je moet in dit geval beoordelen of deze medewerksters in een lagere functiegroep dan functiegroep 4 thuishoren. Dat is het geval en mag je de medewerksters de functienaam beginnend Verkoopmedewerker I (functiegroep 2) of zelfstandig Verkoopmedewerker I (functiegroep 3) geven. Als deze medewerksters op een gegeven moment zelfstandig verkoopmedewerker II zijn, moeten zij als Verkoopmedewerkster II worden ingedeeld in functiegroep 4.

Attentie: Op basis van de functiegroep stel je voor iedere medewerker op 1 juli 2018 een nieuw salaris vast. Voorwaarde is dat de medewerker er financieel niet op achteruit mag gaan. Mogelijk kan het salaris stijgen.


Waarom extra treden in de salarisschalen 2 t/m 4?

Op dit moment groeit een beginnende verkoopmedewerker of een beginnende productiemedewerker (industrie) ongeacht zijn/haar leeftijd na een jaar dienstverband automatisch door van loongroep A0 naar loongroep A1. En na weer een jaar dienstverband vindt er automatische doorgroei plaats van loongroep A1 naar loongroep A2. Het automatisme van A0 naar A1 vervolgens naar A2 bestaat per 1 juli 2018 niet meer. Waar heeft dit toe geleid?

Vanaf 1 juli 2018 is een nieuwe salaristabel van toepassing met nieuwe salarisschalen en nieuwe treden voor o.a. 23-jarigen en ouder. Een trede is een ander woord voor functiejaar. Tijdens de cao-onderhandelingen is afgesproken dat salarisschaal 2 in de plaats komt van de huidige loongroep A0 en dat de loongroepen A1 en A2 worden vervangen door respectievelijk salarisschaal 3 en 4. De uurlonen van A0 t/m A2 zijn 1-op-1 overgenomen in de nieuwe salarisschalen.

In de nieuwe salaristabel is het uurloon in salarisschaal 2, trede 5 (€ 12,83) gelijk aan het uurloon in salarisschaal 4, trede 3 (ook € 12,83). Dat heeft te maken met het per 1 juli 2018 afschaffen van de automatische doorgroei van A0 -> A1 -> A2. Tijdens de cao-onderhandelingen is afgesproken dat het loonperspectief van € 12,83 van medewerkers die nu in A0 en A1 zitten, gegarandeerd moet zijn. Dit heeft tot gevolg gehad dat een medewerker die op 1 juli 2018 is ingedeeld in functiegroep 2/salarisschaal 2 nog steeds op een maximaal uurloon uitkomt van € 12,83. Hierna laten we aan de hand van 2 afbeeldingen zien hoe de situatie tot 1 juli 2018 en vanaf 1 juli 2018 is.

Situatie tot 1 juli 2018 (automatische doorgroei van loongroep A0 naar A1 naar A2):

Situatie vanaf 1 juli 2018:

In beide situaties doet een medewerker van 23 jaar en ouder er 5 jaar over om op het maximale uurloon van € 12,83 uit te komen.

Wat wordt het maximale uurloon in de salarisschalen 3 en 4?
Als het maximale uurloon in salarisschaal 2 € 12,83 is, moet het maximale uurloon in salarisschaal 3 iets hoger liggen en het maximale uurloon in salarisschaal 4 weer iets hoger dan in salarisschaal 3. Dat is kenmerkend voor iedere salaristabel in iedere cao. Vandaar dat de cao-partijen het maximale uurloon in salarisschaal 3 op € 13,00 hebben vastgesteld en het maximale uurloon in salarisschaal 4 op € 13,40.

Extra treden in de salarisschalen 3 en 4
Op 30 juni 2018 is het maximale uurloon in de huidige loongroep A0 € 11,35. Op 1 juli 2018 wordt de huidige loongroep A0 vervangen door de nieuwe salarisschaal 2. Zoals hiervoor is uitgelegd, is besloten om het maximale uurloon in salarisschaal 2 vast te stellen op € 12,83. Het verschil tussen € 12,83 en € 11,35 is € 1,48. Deze € 1,48 is vervolgens verdeeld over 5 treden. Dezelfde systematiek is toegepast op de salarisschalen 3 (oude loongroep A1) en 4 (oude loongroep A2) waaraan respectievelijk 6 en 4 treden zijn toegevoegd.